Hanke
Allmännyttiga investeringar - 71374

Grunnebetet Bockberg Strömma Hammarland

Holmes Anders Jan Adolf

08.03.2018 - 30.03.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Upprustning av naturbete/strandäng, som öppnar upp den åländska landskapsbilden i norra Hammarland. Det gamla kobetet vid samfälld strand mot Korsnäsfjärden och unika kanalinlopp till Norrviken i Strömma är i dagsläget svårtillgängligt. Projektet bidrar till bättre tillgänglighet till området, både från land och hav. Platsen är en gammal fiske- och båtplats och troligen har ett också ett varv funnits här. Området har ett mycket varierande trädbestånd och förutom de vanliga trädslagen även lönn, alm, vildäppel och hassel - alltså alla på Åland förekommande trädslag (förutom idegran). Naturen är variationsrik; gamla ståtliga träd, höga branta berg och fin utsikt mot fjärden och Geta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

71374

Aloituspäivämäärä

08.03.2018

Loppumispäivämäärä

30.03.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt