Hanke
Utvecklingsprojekt - 201830

Gurmeeta – Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2022 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Gurmeeta - Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke on yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke vahvistaa Satakunnan asemaa valtakunnallisena ruokamatkailumaakuntana hyödyntäen maakunnan perinneruokakulttuuria sekä sen ruoan- ja elintarviketuotannon vahvuuksia. Tärkeä osa hanketta on edistää maakunnassa tuotettavan ruoan ja elintarvikkeiden sekä luonnontuotteiden kestävää hyödyntämistä keskeisenä osana ruokamatkailua. Käytännössä Gurmeeta-hanke tiivistää ruokamatkailun verkostomaista yhteistyötä Satakunnassa sekä luo uusia ja vahvistaa olemassa olevia yhteistyön muotoja ruokamatkailun eri toimijoiden välillä. Samalla hanke liittää Satakunnan valtakunnalliseen ruokamatkailun kehittämistoimintaan. Hanke kokoaa maakunnan ruokamatkailukohteet yhteen ja tuo ne matkailijoille digitaalisesti löydettäviksi sekä houkuttelevammaksi valmiiden reittikokonaisuuksien avulla. Hanke edistää myös lähiraaka-aineiden käyttöä sekä tuo paikallisuuden ja ruokaperinteen matkailuyrittäjien palveluvalikoiman perustaksi sekä tuliaislahjavalikoimiin. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta ja kohderyhmänä maaseudulla sijaitsevat ruokamatkailuun kytkeytyvät mikro- ja pienet yritykset sekä muut matkailualan toimijat: yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Ruokamatkailupalvelun tarjoajia voivat olla muun muassa majoitus-, ravitsemis-, ohjelmapalvelu-, luonto-, hyvinvointi-, ruoka-, elintarvike- tai kulttuurialan toimijat. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat maakunnan ruoan alkutuottajat ja jatkojalostajat sekä paikalliset asukkaat. Hanke on avoin kaikille Satakunnan maaseutualueella toimiville matkailutoimijoille ja sen tulokset ovat kaikille jaettavissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201830

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
aktivitetsturism
kommunikation
korta distributionskedjor
kultur
logistik
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nya tjänster
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling
sociala medier
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt