Projekt
Utvecklingsprojekt - 201830

Gurmeeta – Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Gurmeeta - Satakunnan ruokamatkailun kehittämishanke on yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on nostaa ruokamatkailu Satakunnan maakunnan vetovoimatekijäksi. Hanke vahvistaa Satakunnan asemaa valtakunnallisena ruokamatkailumaakuntana hyödyntäen maakunnan perinneruokakulttuuria sekä sen ruoan- ja elintarviketuotannon vahvuuksia. Tärkeä osa hanketta on edistää maakunnassa tuotettavan ruoan ja elintarvikkeiden sekä luonnontuotteiden kestävää hyödyntämistä keskeisenä osana ruokamatkailua. Käytännössä Gurmeeta-hanke tiivistää ruokamatkailun verkostomaista yhteistyötä Satakunnassa sekä luo uusia ja vahvistaa olemassa olevia yhteistyön muotoja ruokamatkailun eri toimijoiden välillä. Samalla hanke liittää Satakunnan valtakunnalliseen ruokamatkailun kehittämistoimintaan. Hanke kokoaa maakunnan ruokamatkailukohteet yhteen ja tuo ne matkailijoille digitaalisesti löydettäviksi sekä houkuttelevammaksi valmiiden reittikokonaisuuksien avulla. Hanke edistää myös lähiraaka-aineiden käyttöä sekä tuo paikallisuuden ja ruokaperinteen matkailuyrittäjien palveluvalikoiman perustaksi sekä tuliaislahjavalikoimiin. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta ja kohderyhmänä maaseudulla sijaitsevat ruokamatkailuun kytkeytyvät mikro- ja pienet yritykset sekä muut matkailualan toimijat: yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Ruokamatkailupalvelun tarjoajia voivat olla muun muassa majoitus-, ravitsemis-, ohjelmapalvelu-, luonto-, hyvinvointi-, ruoka-, elintarvike- tai kulttuurialan toimijat. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat maakunnan ruoan alkutuottajat ja jatkojalostajat sekä paikalliset asukkaat. Hanke on avoin kaikille Satakunnan maaseutualueella toimiville matkailutoimijoille ja sen tulokset ovat kaikille jaettavissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

201830

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner