Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 42715

Haapajärvi-Reisjärvi kyläverkot

PyhäNet Oy

27.02.2017 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Haapajärven kaupungissa ja Reisjärven kunnassa erityisesti haja-asutusalueilla toimivilta yrityksiltä ja maaseudun asukkailta puuttuu luotettava laajakaistayhteys, eikä sitä alueiden sijainnista johtuen ole mahdollista toteuttaa langattomin ratkaisuin. Kyläverkkojen kohteena olevan kunnat ovat pääosin harvaan asuttua maaseutua, jossa toimii useita eri toimialojen yrityksiä ja maatalouksia. Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa hyvin suunniteltu, laadukas ja toimiva alueellinen valokutuinfrastruktuuriin perustuva tietoliikkenneverkko. Jokainen kyläverkko on ainutlaatuinen ja edellyttää tapauskohtaista suunnittelua. Toiminnan suunnittelussa otetaankin huomioon aluekehitys, jonka pohjalta investointi on suunniteltava pitkäaikaisena investointina kannattavuusvaatimusten mukaisesti. Haja-asutusalueen elinkeinorakenteen osalta kattava infrastruktuuri parantaa alueellisten yritysten toimintaedellytyksiä. Haapajärven ja Reisjärven kylissä on paljon voimakkaasti kehittyvää maataloutta ja yritystoimintaa, joiden toiminnan edellytys ja elinehto on toimiva ja luotettava laajakaistayhteys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42715

Aloituspäivämäärä

27.02.2017

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt