Projekt
Utvecklingsprojekt - 205061

Haapamäki – muistojen ja matkailun rautatiekylä/kehittäminen

Keuruun museosäätiö sr

19.06.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Haapamäki on yksi Suomen perinteisistä rautatiekeskuksista. Se oli 1880–1970-luvuilla yksi maan keskeisistä risteysasemista. Rautatiekulttuuri on luonut vahvan leiman koko Haapamäen kylän ja yhteisön kehitykseen ja vaiheisiin. Rautatieläisyys koskettaa vielä nykyäänkin haapamäkeläisten omia kokemuksia tai juuria. Hankkeessa nostetaan Haapamäen rautatiekulttuuria esille, elävöitetään sitä ja hyödynnetään sitä paikallisena pitovoima- ja matkailun vetovoimatekijänä. Hankkeen pontimena on vaurioitunut pienoisrautatie, joka kunnostetaan erillisellä investointihankkeella. Hanke edistää paikalliseen rautatiekulttuuriin perustuvan identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentamista ja nostaa haapamäkeläisille tärkeää kulttuuriperintöä myös matkailijoiden ja eri ikäisten, uusien asukkaiden saavutettavaksi. Hankkeessa toteutetaan historianäyttely Haapamäen Wanhalle pienoisrautatien yhteyteen, luodaan näyttelyesite, rakennetaan rautatiehistorian opetuspaketti kouluille sekä avataan digitaalinen, yhteisöllinen muisteluportaali.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

205061

Startdatum

19.06.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner