Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 22524

Haapamäki-Tikkasenperä kyläverkko

PyhäNet Oy

29.02.2016 - 17.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pyhäjärven kunnan kaakkoisosassa sijaitseva maastoltaan haasteellinen Haapamäen alue aina Kiuruveden rajalle saakka, on erittäin heikkojen tietoliikenneyhteyksien päässä. Myös Kiuruveden lounasosa ylettyen Pyhäjärven rajalle on vastaavaa maastollisesti ja tietoliikenneyhteyksiltään eriarvoisessa asemassa kuntien muihin alueisiin verrattuna. Pyhäjärven ja Kiuruveden kaupunkien tahtotila on tarjota luotettavat tietoliikenneyhteydet tasa-arvoisesti kaikille. Kunnat ovat aloittaneet yhteistyöneuvottelut kesäkuussa 2014 pohtien ratkaisua haastavien alueidensa tietoliikenneyhteyksien saattamiseksi tämän päivän tarpeita vastaaviksi. Alueilla on suoritettu maastokatselmuksia, järjestetty kyläiltoja kuntalaisten aktivoimiseksi sekä laadittu yksityiskohtaiset kaapelointisuunnitelmat. Suoritettujen selvitysten perusteella on todettu kuntien välisen yhteistyön olevan kustannustehokkain vaihtoehto ja että yhteistyöprojektin toteuttaja on kuntaomisteinen operaattori PyhäNet Oy. Yhteistyökeskusteluiden pohjalta kunnat ovat päättäneet jättää kyläverkkohankehankemuksen, jonka tavoitteena on rakentaa valmiudet laajakaistayhteyksien tilaamiseen ja palveluiden tarjoamiseen po. maaseutualueille. Kuntien ja PyhäNet Oy:n näkemys on, että luotettavat laajakaistayhteydet tulee ulottaa kaikkien kylien saavutettavaksi mahdollisimman kattavasti, nopeasti ja luotettavasti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22524

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

17.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner