Projekt
Utvecklingsprojekt - 97612

Haapaveden Esport-akatemia

Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry

01.08.2019 - 15.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Haapaveden Esport akatemia Esport eli elektroninen urheilu (eng. eSports tai e-sports) on tietotekniikkaa hyödyntävää kilpaurheilua. Elektronista urheilua harrastetaan niin joukkue- kuin yksilömuodossakin riippuen pelistä ja pelimuodosta. Esport-toiminnassa pelaamisen valmentamisen lisäksi tärkeässä osassa valmennusta on myös fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, joka on suorassa suhteessa opiskelumotivaatioon ja itsensä kehittämiseen. eSport on kasvava globaali ilmiö ja se tuo mukaan uudenlaista verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Haapavedellä on paljon 15 -20 -vuotiaita, jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksissa tai eivät ole opinnoissa mukana. Tämä ikäryhmä on kohderyhmä, joka on kiinnostunut ja viettämään paljon aikaa virtuaalipelaamisen parissa. On erittäin tärkeää, että tällaista kiinnostusta tuetaan ja ohjataan siten, että se auttaa opiskelijoita ja koulupudokkaita tulevaisuudessa ja sen ohjaa entistä terveellisimpiin elämäntaitoihin osana digitaalistuvaa maailmaa. eSport on ammattimaista urheilua, joka voi olla yksi moderni tapa työllistää nuoret tulevaisuudessa tai lisätä heidän kiinnostustaan esimerkiksi peliteknologioiden opintoihin ja työelämään. eSport tuo mukanaan myös tiimityöskentely- ja sisäisen yrittäjyyden taitoja, jotka ovat tulevaisuuden työelämässä arvokkaassa asemassa. Haapaveden eSport akatemia hankkeen pääkohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat, ei opinnoissa olevat ja lisäksi yläkoulun oppilaat, joille tarjotaan jo yläkoulun aikana kokeilumahdollisuuksia Esport-toimintaan. Kokeilumahdollisuudet tarkoittavat tutustumista alaan, vierailukäynti sekä mahdollisuuksia ohjattuun pelitoimintaan harrastuksena. Tällä vahvistetaan nuorten kiinnostusta jatkaa opiskelua omalla paikkakunnalle, kun paikkakunta tarjoaa moderneja harrastusmahdollisuuksia. Samalla hankealueen vetovoimatekijät paranevat nuorten näkökulmasta. Lisäksi syrjäytymisuhan alla olevat nuoret pääsevät muun tukitoiminnan kautta mukaan yhteisölliseen toimintaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

97612

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

15.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner