Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 179941

HAAPAVEDEN POHJOIS- JA LÄNSIPUOLEN KYLIEN VALOKUITUVERKON RAKENTAMISHANKE

Siikaverkko Osuuskunta

01.10.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tämän rakentamishankkeen kohderyhmänä ovat Haapaveden kaupungin pohjois- ja länsiosien kylien asukkaat, yhteisöt ja muut toimijat. Hyödynsaajia ovat kuntalaisten lisäksi palveluiden tarjoajat, julkishallinto, yritykset ja muut toimijat, jotka voivat nopeiden tietoliikenneyhteyksien avulla tarjota sujuvasti palveluita kaikille alueen asukkaille. Palvelujen sähköistäminen lisääntyy ja monipuolistuu, joten laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä alueiden yhdenvertaisuus turvataan. Nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat maaseudulle parempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työn tekemiseen. Kiinteiden yhteyksien tarjonta Haapavedellä on selvästi vähäisempää kuin Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Tavoitteena on turvata ajasta ja paikasta riippumattomat tehokkaat sähköiset palvelut ja nopeat tietoliikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Ne toimivat kuten sähkö ja vesi – aina ja katkottomasti. Siikaverkko Osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet Haapaveden kaupungin pohjois- ja länsiosien alueelle kaikkien saataville – koteihin, yrityksiin ja muihin toimipisteisiin. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on paras, tehokkain ja pitkälle tulevaisuuteen kantava toteutustapa. Osuuskunta hakee rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä rahoituslaitoksilta sekä toteuttaa hankkeen noudattaen hankintalakia ja yleisiä kilpailuttamismenettelyjä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

179941

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner