Projekt
Utvecklingsprojekt - 128312

Haavehanke

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry

25.03.2020 - 24.09.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys toimii Lokalahdella ja sen toimialueella sijaitsee noin 300 kiinteistöä. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää ja parantaa alueen vesialueen virkistyskäyttöön soveltuvana. Tämän johdosta olemme nyt hakemassa avustusta meitä riivaavaan tähkä-ärviä ongelmaan. Haavehankkeen tarkoituksena on poistaa Haavaisten salmeen kasvanut tähkä-äriviä kasvusto. Työ suoritetaan imuruoppaamalla kyseiseltä alueelta niin, että myös kasvuston juurakko poistuu. Näin ollen työ vaatii pohjan ruoppaamisen noin 20 cm:n syvyydeltä. Alue on pinta-alaltaan noin 1600-1800 neliömetriä. Ruopattu massa läjitetään noin 300 metrin päähän rakennettavaan läjitysaltaaseen. Hankkeesta tullaan kertomaan lähemmin yhdistyksemme nettisivuilla www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi ja facebook sivuilla Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys. Lisäksi tietoja jaetaan yhteistyökumppaniemme ja mahdollisesti myös lehdistön välityksellä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128312

Startdatum

25.03.2020

Slutdatum

24.09.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner