Projekt
Utvecklingsprojekt - 32135

Haavesilta

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry

01.08.2016 - 01.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

LounaisSuomen rannikon tiepengerinventoinnissa todettiin, että Haavaisten saaren ja Tuppiluodon välinen silta tiepenkereineen estää virtauksia ja osaltaan edesauttaa ympäristön tilan huononemista. Sillä todettiin olevan huomattavat sekä paikalliset että laajaalaiset ympäristövaikutukset. Nykyinen silta on vain kaksi metriä leveä ja pohja matala joka näin estää veden vaihtumisen tiettyinä aikoina lähes kokonaan. Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys haluaa osallistua uuden sillan suunnitteluun, koska suunnitelmassa olisi otettava huomioon ympäristövaikutukset ja minimoitava sillan aiheuttamat haitat. Tuppiluodontie on yksityistie, ja tien hoitokunnan kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä sillan uusimisessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

32135

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

01.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner