Hanke
Utvecklingsprojekt - 132635

Hailuoto Green & Blue. Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla

Hailuodon kunta

02.08.2020 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hailuoto Green & Blue, Lähimatkailun kehittäminen verkostomaisella ja digitaalisella toimintatavalla -hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Visit Hailuoto -toimintamalli yrittäjien välisen yhteistyön sekä yrittäjien ja kunnan kumppanuuden kehittämiseksi lähimatkailupalvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa vahvistetaan Hailuodon merellisyyteen, luontoon, kulttuuriympäristöön sekä rikkaaseen paikallishistoriaan ja perinteisiin liittyvää paikkaperustaista kehittämistä. Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan käyttöön Hailuoto Green & Blue -mobiilisovellus paikallisten matkailupalvelujen tunnettuisuuden ja saatavuuden edistämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

132635

Aloituspäivämäärä

02.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

digitalisering
kultur
marknadsföring
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt