Projekt
Utvecklingsprojekt - 111659

Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2020 - 12.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos ja maaseudun väestön väheneminen aiheuttavat haasteita maaseudun yritysten energiahuollolle tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä aiheuttaa häiriöitä erityisesti maaseudun energian toimituksessa. Toisaalta energiaverkkojen ylläpitäminen voi tulla kalliiksi haja-asutusalueella, kun väki muuttaa pois maaseudulta. Myös energian huoltovarmuudesta käydään keskustelua. Maaseudulla sähköverkon huoltovarmuutta on parannettu kaivamalla sähkökaapeleita maan alle, mutta töiden etenemistä on jouduttu arvioimaan uudelleen maaseudun nopean autioitumisen myötä. Tilanteen johdosta maaseudun yrityksissä joudutaan uudenlaisen tilanteen eteen, jossa ainoana selviytymiskeinona on sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja tuottamalla energiaa myös itse. Yrityksillä on kuitenkin tarjolla melko vähän ja yksipuolisesti tietoa siitä, miten erilaisilla hajautetuilla hybridiratkaisuilla voidaan vähentää päästöjä ja turvata energiansaantia omaehtoisesti erilaisissa maaseudun kiinteistössä ja puurakentamisessa. Tässä Manner-Suomen maaseutuohjelman hankkeessa tuotetaan lisätietoja hajautetun uusiutuvan energiantuotannon hybridiratkaisuista maaseutuyrityksille. Aluksi hankkeessa tehdään energiantuotannon ja -riskien toimenpiteiden tiekartta Etelä-Pohjanmaan maaseudulla. Hankkeessa syvennetään myös maaseudun yritysten tietoa erilaisten hybridijärjestelmien mahdollisuuksista ja lopuksi tuotettu tieto jalkautetaan hankealueelle. Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikön ja Vaasan yliopiston kanssa. Hankeaika on 2 vuotta eli 1.1.2020-31.12.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

111659

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

12.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner