Hanke
Utvecklingsprojekt - 17459

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

02.05.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Startti hakkuutähteeseen ja hakkeeseen perustuvaan uuteen liiketoimintaan Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa uusia hakkuutähteeseen ja hakkeeseen pohjautuvia tuotteita, luoda liiketoimintamalleja ja hankintaketjumalleja, joita hyödyntämällä voidaan käynnistää uutta metsään perustuvaa liiketoimintaa sekä suorittaa tuoteideoihin liittyvät teknis-taloudelliset arvioinnit tuotelaadun, koostumuksen ja taloudellisen kannattavuuden ja toteutettavuuden näkökulmasta. Näin toimien pitkäaikaistavoitteina on nostaa metsätalouden taloudellista kannattavuutta, edistää uusien elinkeinojen syntymistä biotalouden ympärille ja kehittää yritysten osaamista, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimenpiteinä tehdään selvitys raaka-aineen alueellisesta saatavuudesta, esikäsittelyn tarpeesta ja jo olemassa olevista hakkuutähteen ja hakkeen muuhun kuin energiakäyttöön perustuvista tuotteista ja tuotantomenetelmistä. Lisäksi yhdessä alkutuottajien, yrittäjien ja hanketoimijoiden kanssa kehitetään ja jatkojalostetaan uusia tuoteideoita ja suunnitellaan ideoiden hyödyntämiseen perustuvat liiketoimintamallit. Tuloksina tuotetaan ja koostetaan metsäalan alkutuottajille ja yrittäjille kohdistettu ohjekirjanen, jossa avataan toiminta- ja tuotemahdollisuuksia arvoketjussa metsästä jalostetuksi tuotteeksi. Ohje antaa perustietoa yhtäältä raaka-aineen hankinnasta ja esikäittelystä metsässä sekä toisaalta markkinoilla jo olemassa olevista tuotteista ja tuoteideaselvityksistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17459

Aloituspäivämäärä

02.05.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt