Projekt
Utvecklingsprojekt - 17459

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

02.05.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Startti hakkuutähteeseen ja hakkeeseen perustuvaan uuteen liiketoimintaan Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa uusia hakkuutähteeseen ja hakkeeseen pohjautuvia tuotteita, luoda liiketoimintamalleja ja hankintaketjumalleja, joita hyödyntämällä voidaan käynnistää uutta metsään perustuvaa liiketoimintaa sekä suorittaa tuoteideoihin liittyvät teknis-taloudelliset arvioinnit tuotelaadun, koostumuksen ja taloudellisen kannattavuuden ja toteutettavuuden näkökulmasta. Näin toimien pitkäaikaistavoitteina on nostaa metsätalouden taloudellista kannattavuutta, edistää uusien elinkeinojen syntymistä biotalouden ympärille ja kehittää yritysten osaamista, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimenpiteinä tehdään selvitys raaka-aineen alueellisesta saatavuudesta, esikäsittelyn tarpeesta ja jo olemassa olevista hakkuutähteen ja hakkeen muuhun kuin energiakäyttöön perustuvista tuotteista ja tuotantomenetelmistä. Lisäksi yhdessä alkutuottajien, yrittäjien ja hanketoimijoiden kanssa kehitetään ja jatkojalostetaan uusia tuoteideoita ja suunnitellaan ideoiden hyödyntämiseen perustuvat liiketoimintamallit. Tuloksina tuotetaan ja koostetaan metsäalan alkutuottajille ja yrittäjille kohdistettu ohjekirjanen, jossa avataan toiminta- ja tuotemahdollisuuksia arvoketjussa metsästä jalostetuksi tuotteeksi. Ohje antaa perustietoa yhtäältä raaka-aineen hankinnasta ja esikäittelystä metsässä sekä toisaalta markkinoilla jo olemassa olevista tuotteista ja tuoteideaselvityksistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17459

Startdatum

02.05.2016

Slutdatum

03.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner