Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 144611

Hallarinteen Lahtivaja

Nahkamäen Hirviseura ry

01.10.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nahkamäen hirviseuran lahtivajan varustaminen kylmälaitteilla, kodan ja kuivakäymälän rakentaminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

144611

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner