Projekt
Utvecklingsprojekt - 272720

Hållbara vattenlösningar för Åbolands skärgård

PBI Stiftelsen - PBI Foundation sr

- 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets målsättning är att öka kunskapen om och skapa faktabaserat underlag om hållbara vattenlösningar för Åbolands skärgård och ge konkreta förslag hur detta kunde verkställas med lämpliga verksamhets- och affärsmodeller. Detta uppnås genom att kartlägga vad är olika användares behov, behov av hållbara vattenlösningar, identifiera alternativa tekniska lösningar och deras estimerade kostnader. På basis av detta analyseras alternativa sätt att organisera vattenförsörjning och avloppsvattenreningen i skärgården på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Projektet fokuserar specifikt på områden i skärgården som inte är kopplade till kommunalteknik. Projektets primära nyttodragare är enskilda fastighetsägare, byasamhällen samt lokala företagare som kan erbjuda byggnation och drift av vattenlösningar. Projektet utförs av PBI Stiftelsens experter under tidsperioden 05/2024-03/2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

272720

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner