Hanke
Utvecklingsprojekt - 144645

Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Distansarbete är en stor möjlighet för den österbottniska landsbygdens livskraft men det behövs systematiskt arbete både i de små och medelstora företagen och i kommunerna och byarna för att ta vara på den. I projektet Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö vill man stöda den landsbygden i Österbotten och Mellersta-Österbotten och i förlängning landsbygdsområden överlag att medvetet, aktivt och systematiskt arbeta för en levande landsbygd genom att använda distansarbete som katalysator. Genom projektet är målet att öka graden av flexibilitet hos de österbottniska företagen på ett grundläggande plan. Kommuner och byar i Österbotten och Mellersta-Österbotten utvecklar efter projektet systematiskt distansarbetets möjligheter lokalt och använder dem som ett argument i marknadsföring till potentiella nya invånare. Genom uppsamling av information samt informations- och demonstrationstillfällen ökar kunskapen hos österbottniska småföretag, byar och kommuner om distansarbetets möjligheter och hur vi i Österbotten och Mellersta-Österbotten konkret kan jobba för att ta vara på utvecklingens nytta för livskraft på den österbottniska landsbygden. Projektet riktar sig mot småföretag samt kommuner och byar.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144645

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

nya tjänster
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt