Hanke
Utvecklingsprojekt - 83759

Hallitukset töihin! -Aisaparin alue -aktivointihanke maaseudun mikro- ja pienyritysten hallitustyöskentelyn kehittämiseksi

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry

31.10.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä tai Advisory Board -toiminnalla on erittäin suuri merkitys yrityksen menestykselle. www.hallituspartnerit.fi/hallitustyo/. Tässä hankkeessa aktivoidaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä käynnistämään ja kehittämään hallitustyöskentelyään. Työtä tehdään kenttätyönä yrityksissä hyödyntäen käynnissä olevan pilot-hankkeen kokemuksia ja aineistoa. (Hankeno 65171). Kartoitetaan yrityksiä, joiden kehitysvaiheeseen hallitustyöskentely voisi tuoda eniten lisäarvoa, kontaktoidaan ko. yrityksiä puhelimitse ja sovitaan yrityskäynnistä. Yrityskäynnin aikana tehdään yritykselle hallitustyöskentelyn tilaa ja yrityksen tulevaisuuden haasteita peilaava analyysi. Määritellään yhdessä yrittäjän kanssa, millaista osaamista yrityksen hallitukseen tarvittaisiin ja millainen hallitus olisi kokoonpanoltaan. Toteutetaan hallituksen ulkopuolisen jäsenen haku hyödyntäen mm. Hallituspartnerit -verkostoja. Hankkeen tueksi muodostetaan alueen elinkeinojen kehittäjien kanssa yhteistyöverkosto. Tämä yhteistyö käynnistetään yhteisellä workshopilla. Tämän yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan myös muutamia yrityksille suunnattuja tiedotustilaisuuksia. Määrällisinä mittareina on 25:lle yritykselle toteutettu analyysi, joka aiempien kokemusten perusteella tullee johtamaan siihen, että hallitus- tai AB-työ käynnistyy 10-15:ssa yrityksessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83759

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt