Projekt
Utvecklingsprojekt - 84033

Hallitukset töihin! -Kuudestaan alue -aktivointihanke maaseudun mikro- ja pienyritysten hallitustyöskentelyn kehittämiseksi

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry

01.11.2018 - 30.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä tai Advisory Board -toiminnalla on erittäin suuri merkitys yrityksen menestykselle. www.hallituspartnerit.fi/hallitustyo/. Tässä hankkeessa aktivoidaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä käynnistämään ja kehittämään hallitustyöskentelyään. Työtä tehdään kenttätyönä yrityksissä hyödyntäen käynnissä olevan pilot-hankkeen kokemuksia ja aineistoa. (Hankeno 65171). Kartoitetaan yrityksiä, joiden kehitysvaiheeseen hallitustyöskentely voisi tuoda eniten lisäarvoa, kontaktoidaan ko. yrityksiä puhelimitse ja sovitaan yrityskäynnistä. Yrityskäynnin aikana tehdään yritykselle hallitustyöskentelyn tilaa ja yrityksen tulevaisuuden haasteita peilaava analyysi. Määritellään yhdessä yrittäjän kanssa, millaista osaamista yrityksen hallitukseen tarvittaisiin ja millainen hallitus olisi kokoonpanoltaan. Toteutetaan hallituksen ulkopuolisen jäsenen haku hyödyntäen mm. Hallituspartnerit -verkostoja. Hankkeen tueksi muodostetaan alueen elinkeinojen kehittäjien kanssa yhteistyöverkosto. Tämä yhteistyö käynnistetään yhteisellä workshopilla. Tämän yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan myös muutamia yrityksille suunnattuja tiedotustilaisuuksia. Määrällisinä mittareina on 15:lle yritykselle toteutettu analyysi, joka aiempien kokemusten perusteella tullee johtamaan siihen, että hallitus- tai AB-työ käynnistyy 8-10:ssa yrityksessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84033

Startdatum

01.11.2018

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner