Projekt
Utvecklingsprojekt - 108080

Hallitukset vauhtiin

Hämeen kauppakamari ry

14.10.2019 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

HALLITUKSET VAUHTIIN! AKTIVOINTIHANKE MAASEUDUN MIKRO- JA PIENYRITYSTEN HALLITUSTYÖSKENTELYN KEHITTÄMISEKSI. Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä on erittäin suuri merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Tämä on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa sekä myös monien hyvien case-tapausten avulla. Kauppakamarit ovat jo pitkään panostaneet hallitustyön kehittämiseen järjestämällä HHJ-kursseja sekä niihin liittyviä alumniseminaareja sekä olleet käynnistämässä alueellista Hallituspartnerit -toimintaa. Kehityksen "pullonkaulaksi" on muodostunut pk-yrittäjien tietynlainen arkuus liikkeellelähdössä. Ei ehkä osata arvioida sitä, mitä toimiva hallitus toisi yritykseen. Toisaalta yrittäjä saattaa myös syyttä pelätä oman asemansa muuttumista. Tehokkaasti toimiva hallitus merkitsee yritykselle aitoa lisäarvoa ja siten parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa järjestetään alueen yrityksille aidon ja systemaattisen hallitustyön aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia ja neuvontaa..

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

108080

Startdatum

14.10.2019

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner