Hanke
Utvecklingsprojekt - 29617

HALOO maaseutu! – Maaseutuohjelman tiedotushanke Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

01.09.2016 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Viestintähankkeella koordinoidaan ja vahvistetaan viestintää Manner-Suomen maaseutuohjelman ja muiden rahoituslähteiden antamista mahdollisuuksista Varsinais-Suomen maaseudun kehittämisessä. Hankkeella vahvistetaan myös viestintää Manner-Suomen maaseutuohjelman, Varsinais-Suomen alueellisen maaseutuohjelman ja Leader-ryhmien paikallisten kehittämisstrategioiden ja niistä rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestintähankkeella pyritään varmistamaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman hyödynsaajat ovat tietoisia ohjelman mahdollisuuksista ja Varsinais-Suomeen myönnetyt varat tulevat käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on myös viestiä aikaisempaa tehokkaammin ohjelman vaikuttavuudesta Varsinais-Suomen maaseudun kehittymiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29617

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kommunikation

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt