Hanke
Utvecklingsprojekt - 111675

Halsuan Maaseutuelinkeinojen Tulevaisuuspolku

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.10.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankkeessa aktivoidaan Halsuan alueen maaseutuyrittäjiä havaitsemaan oman yritystoimintansa toimintaympäristön haasteet ja toimimaan näiden haittavaikutusten minimoimiseksi ja toisaalta kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi. Tavoitteena on muodostaa taustaselvitysten ja -laskelmien sekä erilaisten työpajojen avulla alueen yrittäjien kesken Halsualainen tulevaisuuskuva, joka sisältää uudentyyppisiä liiketoiminnallisia yhteistyömalleja, joissa otetaan huomioon mm. yritysten tarpeita vastaavat resurssit henkilöissä, logistiikassa, tukipalveluissa sekä yleisessä maaseutuyritysten organisoinnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111675

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt