Projekt
Utvecklingsprojekt - 281215

Häme by Cycle -Kanta-Hämeen pyörämatkailun kehittäminen

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Häme by Cycle -hanke vahvistaa Kanta-Hämeen maaseudun matkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta parantamalla yritysten mahdollisuuksia asiakastarpeita vastaavien pyörämatkailun tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, luomalla uutta yhteistyötä pyörämatkailusta kiinnostuneiden toimijoiden välille sekä lisäämällä alueen pyörämatkailureittien ja -palvelujen näkyvyyttä. Hankkeessa tuotetaan Kanta-Hämeen kiinnostavimpiin nähtävyyskohteisiin tukeutuva Häme by Cycle -runkoreitti sekä siihen liittyviä paikallisia päiväretkireittejä, edistetään Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen näkyväksi tekemistä ja käyttöönottoa, kehitetään pyörämatkailijoille räätälöityjä tuotteita ja palveluja sekä lisätään alueen reittien ja palvelujen näkyvyyttä järjestämällä näkyvyyttä edistäviä tempauksia ja tuottamalla teemaan liittyviä visuaalisia materiaaleja. Tämän lisäksi hanke nostaa vastuullisuuden näkökulmaa matkailussa. Sillä on myönteisiä vaikutuksia myös Kanta-Hämeen viihtyisyyteen asumisen ja vapaa-ajanvieton paikkana. Hankkeen kohdealue on Kanta-Häme. Kohderyhmään kuuluvat maaseutualueen pk-yritykset. Asiakasnäkökulmasta hanke edistää sekä kotimaista että kansainvälistä matkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Hämeen virkistysalueyhdistys. Hankeaika on 1.8.2024 – 31.12.2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281215

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner