Projekt
Utvecklingsprojekt - 92237

Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

01.05.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä globaaleja haasteita sekä ympäristöllisesti että yhteiskunnallisesti. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta vaikutukset koetaan usein paikallisesti. Ympäristöllisten haasteiden kanssa samanaikaisesti yhteiskunnan rakenteet muuttuvat. Hämeen elinkeinoelämän suurimmiksi haasteiksi on arvioitu muodostuvan työttömyys ja maakunnallisen yhteistyön puute. Lisäksi elinkeinoelämän heikkoutena on nähty mm. vähäinen tutkimus- ja kehitystoiminta sekä oman alueiden toimijoiden hyödyntämättömyys. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) ¿ hanke pyrkii ratkaisemaan edellä kuvailtua haastetta Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun monipuolisessa ja taloudellisesti kannattavassa kehittämisessä globaalin ilmastohaasteen puristuksessa. Hankkeen tavoitteena on Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen identifioimalla ilmastokestävään toimintaan liittyviä maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia sekä arvioida näiden mallien ympäristöllistä kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta. Hanke koostuu neljästä työpaketista (TP): 1) Ilmastoviisaat energiayrittäjyyden mahdollisuudet, 2) Paikalliset hiilivarastot ja uudet hiilinielumahdollisuudet, 3) Uudet tuotteet ja palvelut rajapinnoilla muiden sektoreiden kanssa ja 4) Tiedotus ja viestintä. Hanke pyrkii tukemaan Hämeen elinkeinoelämän monipuolistamista erityisesti maaseutuelinkeinojen näkökulmasta metsä-, maatalous- ja energiasektorilla keskipitkällä aikavälillä. Hankkeessa yhdistetään aiempien tutkimusten tuloksia alueellisesti ja keskeisten toimijoiden helposti sovellettavaan muotoon. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), Suomen metsäkeskus, eteläinen palvelualue ja ProAgria Etelä-Suomi toteuttavat hankkeen tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

92237

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner