Projekt
Utvecklingsprojekt - 27773

Hämeen Ilvesreitin kehittämishanke

Lopen kunta

25.04.2016 - 02.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hämeen Ilvesreitti on maakunnallinen ulkoilureitistö. Pituudeltaan se on noin 250 km ja sijaitsee kaikilla Kanta-Hämeen seuduilla. Reitti kulkee Hämeenlinnan, Riihimäen, Tammelan ja Lopen kunnissa. Reitti on nykyiselläänkin merkittävä maakunnallinen ja alueellinen vetovoimatekijä. Reitistöä ja olosuhteita edelleen kehittämällä sen merkitystä voidaan nostaa entistä suuremmaksi. Olosuhteiden kehittäminen tuo lisää mahdollisuuksia myös reitistön matkailu- ja elinkeinopoliittiseen näkökulmaan. Kuntien yhteisellä Leader-rahoitteisella hankkeella on tarkoitus toteuttaa reitistöä parantavia ja käyttäjiä palvelevia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen kautta tehtäviä kehitystoimenpiteitä olisivat uusien käyttäjäryhmien huomioiminen reitistöllä (sopimuksissa ja käytännössä): maastopyöräilijät, tapahtumat ja kilpailut. Reitistölle laaditaan yhtenäistämissuunnitelma, kartoitetaan opasteet ja käyttäjälaskureiden paikat. Lisäksi suunnitellaan reitistön vaatimustasoluokitus ja tehdään turvallisuusasiakirja. Lisäksi hankkeen kautta kartoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan lyhyitä muutaman tunnin tai korkeintaan päivän kestäviä rengasreittejä perheille ja vähemmän ulkoileville. Lisäksi reittisopimuksia päivitetään ja yhdenmukaistetaan koko Ilvesreitistön alueella. Tällä hetkellä sopimuskäytäntö on kirjava ja uusimistarpeita on koko reitistöllä. Tämä edellyttää maanomistajien kontaktointia ja sopimusten tekemistä maanomistajien kanssa. Hankkeelle palkataan projektityöntekijä/työntekijöitä. Ohjaus- ja projektiryhmien edustus koostuu kaikista Ilvesreitin kunnista ja Hämeen Virkistysalueyhdistyksen sekä toimintaryhmien edustajista. Toiminta-alueena on Tammelan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki ja Lopen kunta. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on kuntien asukkaat sekä muut reitistön ulkopaikkakuntalaiset luontoliikuntaharrastajat sekä matkailuyrittäjät ja matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27773

Startdatum

25.04.2016

Slutdatum

02.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner