Projekt
Utvecklingsprojekt - 125581

Hammaslahti-kaikki yhdessä

Hammaslahden seudun kyläyhdistys ry

10.03.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa edistetään perinteisen kylämaiseman elävänä pysymistä luomalla mielenkiintoisia ja uudistettuja tapahtumia kyläperinteen esittelyyn. Perinteisten kylähahmojen uudistaminen, tanssikulttuurin esiin nostaminen ja perinteisten rakennustapojen liittyminen Hammaslahden brändin rakennukseen tukee paikkakunnan identiteetin säilymistä ja edelleen kehittymistä. Hanke uudistaa kylätoimintaa tuomalla digitaaliset yhteydenpito-. ja viestintämenetelmät osaksi kylän arkea. Hanke edistää Joensuun maaseutualueiden markkinointia yhdessä kaupungin kanssa, eri toimintaryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista, se kokoaa toimijoita yhteisten, vetovoimaisten tapahtumien järjestäjiksi, ja ottaa moniääniseen suunnitteluun mukaan paitsi eri sukupolvet, myös eri toimialojen edustajat ja julkisen sektorin toimijoita (mukana toiminnassa mm. 4H-yhdistys, Pyhäselän urheilijat ry, Hammaslahden koulu, Pyhäselän vankila, Pyhäselän yrittäjät ry, Pyhäselän hevostalousyhdistys ry). Hammaslahden saavutettavuuden ja tunnettuuden paranemisen myötä hanke edistää alueen yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja luo alueen matkailun kehittymiselle edellytyksiä. Hankkeessa rakentuu uudenlainen markkinoinnin ja yhteistyön malli, jota voivat esimerkkinä hyödyntää myös muut alueet. Hankkeessa tuotetaan Hammaslahden tapahtumia ja digilehteen aineistoa (esim. kylävideot, tarinat, esitteet, yhteisöpalvelut jne.) ympäri vuoden hyödyntäen olevaa infrastruktuuria (hyvä saavutettavuus eri suunnista, tanssilava, tori ja muut soveltuvat tilaratkaisut). Hammaslahteen opastavat tienvarsikyltit ja yhteinen Hammaslahti- brändi markkinointiin lisäävät näkyvyyttä myös VT 6- kulkijoille. Kehittämishankkeen oheen tullaan hakemaan investointiosa, jossa rakennetaan kylän tapahtumia varten esiintymislava torille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

125581

Startdatum

10.03.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner