Projekt
Beredningspenning - 263055

Hankevalmistelu: EIP-hanke Lisäarvoa lannasta

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

- 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmistelurahan avulla tullaan valmistelemaan hanketta, jolla edistetään kotieläinten lannan ja sen ravinteiden parempaa hyödyntämistä innovatiivisen lannan hygienisointiratkaisun avulla. Valmistelurahan hakija eli hankevalmistelun toteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on laatia hanketta koskeva aiesopimus, jolla EIP-ryhmä sitoutetaan hankkeeseen. Vastuullisena toimijana EIP-ryhmässä on Hämeen ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on hygienisointiratkaisun kehittänyt IP Innovaatiot Oy, muita asiantuntijaorganisaatioita, lannan hygienisoinnista kiinnostunut maatila sekä hevosalan yritys. Tavoitteena on laatia myös hankesuunnitelma. Hankevalmistelu toteutetaan Ruokaviraston ilmoittaman ELY-keskusten seuraavan EIP-hankkeiden valintajakson aikana (Ruokaviraston verkkosivujen mukaan ajoittuu välille 1.11.2023–31.1.2024). Valmistelurahalla valmisteltavalla EIP-hankkeella ratkaistavia haasteita ovat hevostalleilla muodostuvan lannan vähäiset hyödyntämismahdollisuudet, lannan sisältämien ravinteiden keskittyminen alueille, joilla ei ole ravinteille tarvetta, sekä tarve löytää turpeelle vaihtoehtoisia kuivikeratkaisuja. Ratkaisu perustuu IP Innovaatiot Oy:n innovoimaan MasPas-laitteeseen, jolla itsekuumentuvan lannan hygienisointi voidaan tehdä nopeasti, turvallisesti ja taloudellisesti jo tuotantopaikalla (kotieläintilalla tai hevostallilla). Valmisteltavan EIP-hankkeen kohderyhmänä ovat lannan kuivikekäytöstä ja/tai tuotteistamisesta kiinnostuneet maatilayrittäjät, isot hevostallit sekä hygienisoidun lannan käyttämisestä, jatkojalostamisesta tai tuotteistamisesta kiinnostuneet yritykset. Hankkeessa keskitytään hevosenlannan ja lehmänlannan separoidun kuivajakeen käsittelyyn, ManPas-laitteen skaalaamiseen tilatasolle soveltuvaksi, lannan hygienisoinnin käytännön toimintamallien suunnitteluun, hygienisoidun lantamateriaalin tuotteistamismahdollisuuksien selvittämiseen ja mahdollisten liiketoimintakonseptien kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

263055

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Europeiska innovationspartnerskapet EIP:s projekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner