Projekt
Investering - 195399

Hankintainvestoinnit

Keski-Karjalan Jetina ry

17.02.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla yhdistykset voivat tehdä toiminnassaan tarpeellisia hankintainves-tointeja. Tämä teemahanke tukee strategiamme painopistettä 1 Viihtyisä asuinympä-ristö ja vilkas yhdistystoiminta sekä 3 Luonto ja ympäristö. Teemahankkeen avulla aktivoidaan uusia pieniä toimijoita mukaan Leader-toimintaan. Tavoitteena on tehdä Leader-rahoitus tutuksi toteuttajille, että hankkee-seen osallistuneet toimijat osaisivat myös jatkossa tarvittaessa hyödyntää Leader-rahoitusta toimintansa kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

195399

Startdatum

17.02.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner