Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230219

Hankkia hylkeenkestäviä pohjarysiä 3 kpl

Laine Seppo Uolevi

12.01.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkia hylkeenkestäviä pohjarysiä 3 kpl

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230219

Startdatum

12.01.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner