Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 135764

Hannukselanrannan leirikeskuksen keittiöhanke

Kemin Into ry

01.08.2022 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kemin Into ry:n omistaman ja ylläpitämän Hannukselanrannan leirikeskuksen palvelutason ja tarjonnan parantaminen rakentamalla leirikeskuksen hallirakennuksen yhteyteen ajanmukainen ja käyttökelpoinen keittiö, joka parantaa leirien, tapahtumien ja muiden kokoontumisten järjestämismahdollisuuksia ja lisää tätä kautta leirikeskuksen käyttöä ja laajentaa palveluntarjontaa ja käyttömahdollisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

135764

Startdatum

01.08.2022

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner