Projekt
Utvecklingsprojekt - 58069

HARJUNTAKASESTA MAAILMANKARTALLE Sydän-Suomen luontoreitistön kehittäminen -esiselvitys

Pihtiputaan kunta

01.11.2017 - 23.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on selvittää keskeiset luontoreitteihin liittyvät kehittämistarpeet Pihtiputaan kunnassa Suurijärven-Harjuntakasen alueella, jossa vaellusreitin käyttö on tarkoituksena saada tulevaisuudessa laadullisesti ja määrällisesti uudelle tasolle. Hankkeessa kartoitetaan reitistön nykytila ja alueella sijaitsevat merkittävimmät luontokohteet. Samaan aikaan selvitetään sekä kuntalaisten että kunnassa toimivien yritysten tarpeet ja toiveet reitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen toisessa vaiheessa laaditaan ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta suunnitelma sekä kuntalaisia että matkailijoita palvelevasta reitistöstä ja sen monipuolista hyödyntämistä tukevien rakennelmien tarpeesta. Hankkeen viimeisessä vaiheessa kartoitetaan ja sitoutetaan ensinnäkin jatkohankkeeksi suunnitellun yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttajat. Sen rinnalla kartoitetaan myös alueen tulevan matkailullisen hyödyntämisen kannalta olennaiset toimijat, joihin kuuluvat sekä ohjelmapalveluiden tuottajat että mahdollisten majoituspalveluiden toteuttajat (investorit ja operaattorit). Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat reitistön kehittämisestä kiinnostuneet paikalliset yhteisöt sekä kunta. Välillisesti hyödynsaajina ovat lisäksi kuntalaiset sekä matkailuyritykset. Hankkeen päätoteuttaja on Pihtiputaan kunta. Muita olennaisia toimijoita ovat paikalliset yhdistykset (erityisesti Muurasjärven kylältä), kyläläiset ja kuntalaiset sekä alueella toimivat yritykset. Matkailun kehittämisen näkökulmasta olennaisena osallistujana on lisäksi Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58069

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

23.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner