Hanke
Utvecklingsprojekt - 58069

HARJUNTAKASESTA MAAILMANKARTALLE Sydän-Suomen luontoreitistön kehittäminen -esiselvitys

Pihtiputaan kunta

01.11.2017 - 23.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on selvittää keskeiset luontoreitteihin liittyvät kehittämistarpeet Pihtiputaan kunnassa Suurijärven-Harjuntakasen alueella, jossa vaellusreitin käyttö on tarkoituksena saada tulevaisuudessa laadullisesti ja määrällisesti uudelle tasolle. Hankkeessa kartoitetaan reitistön nykytila ja alueella sijaitsevat merkittävimmät luontokohteet. Samaan aikaan selvitetään sekä kuntalaisten että kunnassa toimivien yritysten tarpeet ja toiveet reitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen toisessa vaiheessa laaditaan ensimmäisen vaiheen tulosten pohjalta suunnitelma sekä kuntalaisia että matkailijoita palvelevasta reitistöstä ja sen monipuolista hyödyntämistä tukevien rakennelmien tarpeesta. Hankkeen viimeisessä vaiheessa kartoitetaan ja sitoutetaan ensinnäkin jatkohankkeeksi suunnitellun yleishyödyllisen investointihankkeen toteuttajat. Sen rinnalla kartoitetaan myös alueen tulevan matkailullisen hyödyntämisen kannalta olennaiset toimijat, joihin kuuluvat sekä ohjelmapalveluiden tuottajat että mahdollisten majoituspalveluiden toteuttajat (investorit ja operaattorit). Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat reitistön kehittämisestä kiinnostuneet paikalliset yhteisöt sekä kunta. Välillisesti hyödynsaajina ovat lisäksi kuntalaiset sekä matkailuyritykset. Hankkeen päätoteuttaja on Pihtiputaan kunta. Muita olennaisia toimijoita ovat paikalliset yhdistykset (erityisesti Muurasjärven kylältä), kyläläiset ja kuntalaiset sekä alueella toimivat yritykset. Matkailun kehittämisen näkökulmasta olennaisena osallistujana on lisäksi Kehittämisyhtiö Witas Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58069

Aloituspäivämäärä

01.11.2017

Loppumispäivämäärä

23.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

må bra-turism
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt