Hanke
Utvecklingsprojekt - 118887

Härliga hus i Österbotten

Stundars r.f.

29.02.2020 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Härliga hus i Österbotten ger information och rådgivning i byggnadsvård. Projektet sammanför aktörer och intressenter inom byggnadsvården i Österbotten; museer, företag, organisationer och husägare som tillsammans bildar ett nätverk för ökad medvetenhet om det österbottniska byggnadsarvet. Projektet ordnar kurser, föreläsningar, evenemang på svenska och finska i Kristinestad (Carlsro), Lappo (Kosolan talo), Jakobstad (trähusstadsdelen Skata) och Korsholm (Stundars). Genom projektåtgärderna får man information och rådgivning hur man kan restaurera och underhålla gamla gårdar och miljöer. Projektet vill arbeta för en ökad användning av gamla träbyggnader genom konceptering och produktutveckling av det österbottniska byggnadsarvet som en tillgång för besöksnäringen. Genom projektåtgärderna skapas ett nätverk av aktörer och intressenter som stärker förutsättningarna för att bevara och utveckla byggnadsarvet. Projektet, som är ett interregionalt tvåspråkigt projekt, ger synergieffekter och ett ökat kunskapsutbyte mellan Stundars rf, Jakobstads museum, Kosoloan talo Oy och understödsföreningen för Carlsro rf. Projektet omfattar Östebotten och Södra Österbotten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

118887

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt