Hanke
Investering - 19371

Harraste -teemahanke

Kuudestaan ry

04.01.2016 - 18.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kuudestaan ry:n Harraste -teemahankkeen tavoitteena on toteuttaa 10-20 harrastus- ja vapaaajanviettopaikkojenrakentamista ja kunnostusta sekä harrastusvälineiden hankintaa Kuudestaanry:n alueella. Hankkeen avulla tarjotaan toimijoille pienimuotoista hankerahoitusta tarpeellisten harrastustoimintaa tukevien investointien toteuttamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19371

Aloituspäivämäärä

04.01.2016

Loppumispäivämäärä

18.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt