Hanke
Utvecklingsprojekt - 157382

Hartolan markkinakonseptin uudistaminen 2021

Hartolan kunta

21.01.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vuosittain Hartolan kunnan järjestämät Hartolan markkinat on koko Suomen mittakaavassa täysin poikkeuksellinen markkinatapahtuma, koska kyseessä on Suomen suurin maalaismarkkinapäivä. Kauppiaita on yhteensä noin 350 ja myyntipaikkoja noin 550. Markkinat valtaavat Hartolassa koko 3 hehtaarin keskusta-alueen, jossa on laskettu enimmillään 20 000 päiväkävijää Näin suuria markkinoita olisi mahdoton järjestää ilman koko kunnan alueella toimivien järjestöjen ja yhteisöjen panosta, innostusta ja kokemusta markkinoiden järjestämisestä. Työ on suurelta osin vapaaehtoinen ponnistus. Tapahtuman mittakaavan ja laajuuden vuoksi organisatorisen vastuun tapahtumasta kantaa Hartolan kunta, joka ei tee tapahtumalla voittoa. Vuonna 2020 markkinoita ei voitu järjestää koronapandemian vuoksi. Seuraavat markkinat järjestetäänkoronapandemian jälkeisessä muuttuneessa uudenlaisessa toimintaympäristössä ja tilanteessa 2021 tai 2022. On huoli siitä, miten Hartolan markkinat tapahtuman suuri vetovoima säilytetään ja torjutaan markkinaperinteen katkeaminen. Koronan jälkeinen aika vaatii markkinoiden kokonaiskonseptin uudistamista. Lisäksi tarvitaan yhteistyökumppaneiden valmentamista, vuoropuhelua ja kaikille turvallisen tapahtuma- ja toimintaympäristön luomiseksi. Uudistuva konsepti tarkoittaa sitä, että markkinat tapahtuma suunnitellaan uudestaan teemalla "turvalliset markkinat" siten, että alueelle tulee tästä johtuen uusia opasteita sekä palveluja. Aluetta on fyysisesti parannettava ja luotava mahdollisuus väljempään liikkumiseen. Alueen valvontaa on lisättävä ja lisäksi hygieniataso on nykyisellään riittämätön. Kehitetään myös digitaalista ”Hartolan markkinat” – sivustoa, jonka tavoitteena on saada markkinat elämään ja vuorovaikuttamaan myös digitaalisesti. Sivuston kohteena on asukkaat, yhteistyökumppanit ja kausiasukkaat. Tapahtuman visuaalinen ilme ja viestintä kaipaa uuden myös konseptin mukaista suunnittelua ja kehittämistyötä, joka hankkeella hankitaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157382

Aloituspäivämäärä

21.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
kultur
marknadsföring
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt