Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 243713

Haukirysien ja katiskoiden teko Inarijärven kalastukseen

Tmi Mika Taali

04.05.2023 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan tarvikkeet haukirysien ja katiskoiden rakentamiseen. Tavoitteena on hyödyntää Inarijärven viime vuosina kasvaneita hauki- ja ahvenkantoja kaupallisessa kalastuksessa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

243713

Startdatum

04.05.2023

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner