Hanke
Utvecklingsprojekt - 65557

Hausjärven -IKIDIGI-hanke

Hausjärven kunta

30.01.2018 - 07.02.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään alueen senioriväestön digilukutaitoa käynnistämällä pitkäjänteinen itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen. Näin vahvistetaan heidän kykyään toimia itsenäisesti digitalisoituneessa yhteiskunnassa - nyt ja tulevaisuudessa. Samalla rakennetaan alueelle laajasti ja itsenäisesti toimiva digiosaajien, digivertaisohjaajien ja digikerhotoiminnan verkosto, jonka kautta digiosaaminen välittyy alueen kyliin ja muihin yhteisöihin myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65557

Aloituspäivämäärä

30.01.2018

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt