Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 132091

Hebrominrannan kunnostus

Koskuen Kyläyhdistys ry

26.05.2020 - 16.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hebromin uimarannan kunnostus. Tavoitteena kunnostaa Kurikan kaupungin omistuksessa oleva uimaranta ja ympärillä olevaa aluetta Koskuen kyläyhdistys R.yn voimin. Toteutuksesta vastaa Koskuen kyläyhdistys, sekä koskuen kyläläiset. Uimarannan kunnostuksesta suunnitelmat ovat ovat teetetty suunnittelutoimistolla Jaakko Pöyry infra 2005, sekä Yli-Hynnilä Reetta Meidän markki Leader Liiveri 2017. Näitä suunnitelmia hyödyksi käyttäen kunnostamme uimarannanympäristöa viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi virkistyskäyttöalueeksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

132091

Startdatum

26.05.2020

Slutdatum

16.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner