Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 100080

Heinolan lintutarhan uuden vesilintutalon viher- ja ympäristörakentaminen, informaatiojärjestelmä

Heinolan kaupunki

01.06.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Päijät-Hämeessä Heinolan Lintutarha on merkittävä matkailukohde, 40.000-60.000 kävijää vuodessa. Se on erityisesti lapsiperheiden, päiväkotilasten ja koululaisten suosiossa. Käyntikohteena se on maksuton. Lintutarhaa laajennetaan uudella vesilintutalolla. Hankkeessa alueelle suunnitellaan ja toteutetaan vesilintujen ulkotarha mahdollisimman luonnonmukaisena, lintujen hyvinvointi ja alueen kunnossapito huomioiden. Rakennus katetaan viherkatteella, jolloin rakentaminen ei vähennä alueen peitteisyyttä. Rakennuksen lämmitys toteutetaan maalämmöllä. Lintujen ulkoaltaisiin pumpataan vesi läheisestä Kirkkolammen lähteestä. Matkailijoiden viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja rakentamisen jäljet maisemoidaan huolellisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

100080

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner