Hanke
Utvecklingsprojekt - 38194

Hela NÅID skidar

Finlands Svenska Idrott rf

01.05.2017 - 29.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

- Erbjuda barn och unga att testa på skidåkning med bra utrustning till ett rimligt pris. - Erbjuda barn och unga en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet på skidor i sin hemkommun i Nyland och Åboland. - Aktivera och bygga vidare nätverket mellan idrottsföreningarna som finns i byarna och i städerna. - Öka barnens och de ungas möjlighet att tävla på skidor inom deras närområde samt förhindra ¿drop out¿ fenomenet. - Utbilda och bygga upp en ny generation unga idrottsledare som i längden ger starka och livskraftiga föreningar. - Aktivera föräldrarna i skidverksamheten. - Projektet har två huvudsakliga mål som uppnås genom att anställa en tränare; dessa är hjälpa föreningarna med 1. träning och utbildning samt 2. skapa en regional tävlingshelhet främst för barn och unga.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38194

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

29.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt