Projekt
Utvecklingsprojekt - 58772

Helmi – Vastuullisen maaseutumatkailun kehittämishanke

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

01.01.2018 - 26.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutumatkailuyritysten portaat kohti vastuullisuusajattelua on 15 kuukautta kestävä maaseutumatkailun kehittämishanke (1/2018-1/2019) Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hankkeen hallinnoija on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, osatoteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry /Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Toiminta-alue on Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme. Maaseutumatkailulla ei ole omaa verkostoa, joka toisi mukanaan arvostusta ja näkyvyyttä. Suomessa on matkailuteemat, joita edistetään ja joihin maaseutumatkailupalvelutkin temaattisesti kuuluvat. Kuitenkin maaseutumatkailulla on oma luonteensa. Se tuleekin yhdistää omaksi verkostokseen, jolla on erityisidentiteetti. Verkoston luomisessa apuna voi olla maaseutumatkailun vastuullisuusluokittelu ja -suunnitelma, millaista ei ole toistaiseksi olemassa. Hankkeen tavoitteena on tehdä suunnittelutyö, tiedottamistyö ja jalkauttamis- & verkostointityö HELMI: maaseutumatkailuyritysten portaat kohti vastuullisuusajattelua -kehittämissuunnitelmaan ja aktivoida maaseutumatkailuyrityksiä käynnistämään omia vastuullisia yritysryhmähankkeitaan. Kiteyttäen Helmi-suunnitelmaan tulee kolmiportainen vastuullisuusluokittelu viidessä eri kategoriassa: (virtuaalinen ja aktuaalinen palveluympäristö, kohteen visuaalinen ympäristökokemus, ravitsemispalvelut, oheispalvelut). Läpikulkeva teema on vastuullisuus. Hanketta on tarkoitus laajentaa jatkohankkeessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58772

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

26.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner