Hanke
Utvecklingsprojekt - 93729

HEPO-Hevosenlanta polttoon

Turun ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2019 - 12.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lainsäädännön muututtua marraskuussa 2018 lannan poltto on mahdollista entistä useammissa kattiloissa. Hevostiloilla on usein muuta maataloutta vähemmän peltopinta-alaa lannan levittämiseen ja hevosenlannalle on etsittävä sijoituspaikkaa muualta. Turun seudulla tärkeä hevosenlannan vastanottopiste Topinojalla on sulkeutumassa. Lannan poltto vaatii sille soveltuvan kattilalaitoksen ja siksi hevosenlannan käyttö polttolaitoksen yhtenä syötteenä olisi hyvä huomioda jo laitoksen suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa selvitetään Varsinais-Suomen hevostilojen lantamäärät ja tarpeet, hevosenlannan polttamisesta kiinnostuneet kattilalaitokset, kuivikkeiden käyttö ja logistiset ratkaisut. Selvityksen perusteella arvioidaan hevosenlannan hyödyntämispotentiaalia ja taloudellista kannattavuutta Varsinais-Suomessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93729

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

12.11.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
bioenergi
effektivare stallgödselanvändning
häst
logistik
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt