Hanke
Utvecklingsprojekt - 21585

HEPOWER

Kaustisen Seudun Raviseura r.y.

29.02.2016 - 30.12.2016

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

HePower - lämpöenergiaa hevosenlannasta -esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää hevosenlanta/kuivikeseoksen käyttömahdollisuudet lämpöenergian tuottamiseen paikallisesti pienpolttolaitoksessa sekä selvittää myös muita hevosenlannan energiakäytön mahdollisuuksia. Case-esimerkkinä esiselvityshankkeessa toimii Nikulan ravikeskusalue Kaustisella, joka on merkittävä alueellinen hevoskeskittymä. Lisäksi tehdään alustavia laskelmia hevosenlannan hyötykäyttömahdollisuuksista sovellettuna koko KeskiPohjanmaan maakuntaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21585

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2016

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt