Projekt
Utvecklingsprojekt - 87856

Hevosten Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

28.02.2019 - 23.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hevosala on parhaillaan muutoksessa ja perinteisen hevostalouden rinnalle on kehittymässä uusia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia. Keski-Pohjanmaalla on vahva hevostalouden keskittymä, pitkät hevosalan perinteet sekä runsaasti alan harrastajia ja ammattilaisia. Ala keskittyy maakunnassa pitkälti perinteisiin hevosurheilulajeihin kuten ratsastukseen ja raviurheiluun. Hevosalan kehittymisen ja elinvoimaisuuden edellytyksenä tulevaisuudessa on edistää alaan liittyvän yritystoiminnan monipuolistumista sekä toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Hevosala tarjoaa rakennemuutoksessa olevalle maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitää maaseutua asuttuna ja elävänä. Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä hevosalan laajuudesta ja nykytilasta Keski-Pohjanmaalla sekä alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää alueen hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja aktivoida alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen. Hankkeessa: 1. Kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytila: laajuus, toimintamuodot ja olemassa oleva infra sekä kehittämistarpeet 2. Laaditaan Keski-Pohjanmaan hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030 3. Selvitetään toimintamalli, rakenne ja rahoitusmahdollisuudet Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaatiolle Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan hevosalaa ja sen imagoa elinkeinona ja harrastuksena, edistää alan yritystoiminnan kilpailukykyä sekä saada alalle lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Hevosalan entistä tiiviimpi yhteistyö Biolaakso-verkoston, matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja muiden toimialojen kanssa lisää Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kaustisen Seudun Raviseura ry. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Pirityiset ry:ltä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

87856

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

23.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner