Hanke
Utvecklingsprojekt - 48327

Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen – Konginkankaan hevosurheilukeskuksen koordinointihanke

Äänekosken Kehitys Oy

01.02.2018 - 23.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen on erilaisten toimijoiden ja toimintojen koordinointihanke, joka nopeuttaa Konginkankaan hevosurheilukeskuksen syntymistä ja koordinoi eri toimijoiden toimenpiteitä niin, että kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa. Hanke perustuu Konginkankaan hevosurheilukeskuksen toiminnalliseen yleissuunnitelmaan (Sweco 2017). Konginkankaan kyläyhdistys hallinnoi 2016-2017 Leader-hankkeen, jossa yhdessä Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran ja Ääneseudun Ratsastajien kanssa luotiin toteutussuunnitelma Konginkankaan hevosurheilukeskukselle vuoteen 2032 asti (www.konginkangas.fi). Suunnitelman toteuttaminen vaatii useita yhteistyökumppaneita, mahdollisesti uuden tai uusia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä useita eri toimijoiden hallinnoimia hankkeita, jotka toimivat saumattomasti yhdessä. Lisäksi mukaan tarvitaan yrittäjiä. Hanke auttaa toimijoita suunnitelmien nivomisessa yhteen ja niiden laittamisessa liikkeelle sekä markkinoi hevosurheilukeskusta uusille toimijoille. Hankkeeseen palkataan koordinaattori. Hanke on yhteistyöhanke, joka liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48327

Aloituspäivämäärä

01.02.2018

Loppumispäivämäärä

23.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

häst

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt