Projekt
Utvecklingsprojekt - 101982

Hiilijalanjälkilaskuri broilertiloille

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2019 - 11.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuluttajien ostopäätöksiä ohjaa yhä enemmän ympäristötietoisuus. Yksi nopeasti yleistyvä valintapäätöksiin vaikuttava tekijä on mm. tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki. Hiilijalanjälkilaskureita on useita ja erilaisia. Ongelmallista niiden käytössä on kuitenkin useimmiten liiallinen yleistettävyys (määrittelemätön toimiala) tai käytettävyyden vaikeus (laskureissa käytettävä tieto). Kuluttajille suunnattuja, ympäristötietoisia valintoja tukevia, elintarvikealan hiilijalanjälkilaskureita on olemassa hyvin vähän. Kuluttajat tekevät kuitenkin välittömiä ympäristötietoisia päätöksiä hankkiessaan esimerkiksi jokapäiväisiä elintarvikkeita. Hankkeessa on tarkoitus kehittää hiilijalanjälkilaskuri broilerituotantotiloille. Pilottikohteeksi valitaan broilerinliha, sillä siitä on jo esimerkkejä ostopäätöstä ohjaavien pakkausmerkintöjen käytöstä (mm. Atrian käyttämät: ¿perhetilan & tilan nimi¿, ¿antibioottivapaa¿, ¿suomalaisella kauralla ruokittu¿). Lisäksi broilerin lihan kysyntä kasvaa jatkuvasti. Hanke tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian painopistealueita, sillä Etelä-Pohjanmaa on perinteistä maatilavaltaista aluetta ja alueella sijaitsee lihatuotannon alan kärkiyrityksiä (kts. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018¿2021). Hanke liittyy vahvasti valtakunnallisestikin merkittävään kiertotalous-teemaan ja kokonaisuudessaan maataloustuotannon kehittämiseen Suomessa (Karhinen, 2019). Hankkeen tarkoitus on erityisesti lisätä tietoisuutta tuottajien hiilijalanjäljestä. Hanke palvelee tuottajien lisäksi sekä kuluttajaa että lihanjalostusteollisuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

101982

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

11.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner