Projekt
Utvecklingsprojekt - 74883

Hiiltä sitovat kylät

Pirkan Kylät ry

03.09.2018 - 15.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi ihmiskunnan suurista haasteista. Olemme jo pitkässä siirtymävaiheessa kohti uusiutuvista luonnonvaroista elävää biotaloutta. Fossiilisista polttoaineista ilmakehään vapautuva hiili on sidottava mahdollisimman tehokkaasti joko osaksi luonnon vakaata hiilenkiertoa tai pysyviin hiilen varantoihin. Kohtalomme riippuu siitä, mitä tapahtuu maan pinnan alla olevalle 80 cm hiiltä sitovalle kerrokselle. On tullut muotiasiaksi puhua vähähiilisyydestä, mutta tämä termi vie ajatuksen osittain harhaan: ratkaisevaa on kyky sitoa hiiltä osana luonnon hiilenkiertoa ja talouden normaaliprosesseja. Hiilen sitomiskykyä tarvitaan maataloudessa, rakentamisessa, asumisessa, liikenteessä ja energiataloudessa. Näihin tavoitteisiin päästään muuttamalla kulutuksen rakennetta. Käsitteellisesti hiilen sitominen luonnonkiertoihin ja pysyviin varantoihin on biotalouden osa-aluetta; siis laajalti ymmärrettynä osa maapallon elämää ylläpitävää järjestelmää. Paljon esillä olleessa kiertotalous- ajatuksessa imitoidaan mainitun elollisen luonnon kokonaisjärjestelmän kiertoja. Hiiltä sitovan yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan myös yhteisöjen toimintaa. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen myös paikalliset yhteisöt voivat antaa oman merkittävän panoksensa. Tarvitsemme herättäviä ja valistavia, asukkaiden omiin ratkaisuihin yllyttäviä hankkeita. Hankkeessa lasketaan kotitalouksien ja koko kylän hiilitaseita. Konkreettisina tekoina mm. istutetaan puita, opiskellaan kateviljelyä,kehitetään kylän kompostointia, jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestetään biohiilestyspajoja, rakennetaan hirsisaunoja, rakennetaan maakellareita, suunnitellaan kylätalojen lämmistysjärjestelmiä uudelle pohjalle, organisoidaan kimppakyytijärjestelmä työmatkoihin, tehdään yhteishankintoja esimerkiksi aurinkopaneeleista, henkilöauton muunnossarjaboksista sekä kompostoreista. Lopuksi tuotetaan aiheesta julkaisu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

74883

Startdatum

03.09.2018

Slutdatum

15.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner