Hanke
Utvecklingsprojekt - 111948

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Imatran kaupunki

29.02.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa muutetaan Etelä-Karjalan maaseutua toiminnoiltaan nykyistä ilmastoystävällisemmäksi. Siinä etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi muillekin malliksi jaettavaksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan syntymisen lisäämään maaseudun elinvoimaa. Hankkeen vaiheista tiedotetaan aktiivisesti. Vapaaehtoisia perheitä ja asukkaita etsitään maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi, jotka etsivät ja ottavat käyttöön ilmastoa huomioivia elintapoja ja arjen käytäntöjä. Näin saadaan malleja vähähiiliseen asumiseen maaseudulla. Hankkeessa tuodaan käytäntöön uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko-, tuuli- ja maalämmön sekä erilaisten biomassojen hyödyntämisestä energiantuotannossa pienimuotoisesti. Erityisesti maatiloille soveltuvien bioreaktorien käyttöönottoa edistetään. Hankkeessa etsitään esim. kylätaloja, joiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Myös hukkalämmön talteen ottamisesta luodaan hyviä esimerkkejä. Liikenteessä pyritään siihen, että maaseudulla otetaan käyttöön uusiutuvilla energialla kulkevia liikennevälineitä ja maaseututaajamiinkin saadaan sähköautojen latauspisteitä. Maaseudun tarpeisiin soveltuvaa yhteis- ja kimppaliikennöintiä kehitetään siten, että maaseutuasukkaan hiilijalanjälki pienenee. Myös materiaalin parempi hyödyntäminen, kierrätys ja yhteiskäyttö ovat osa hankkeen ilmastotyötä. Hankkeessa haetaan käytännön keinoja hiilinielujen lisäämiseen maaseudulla mm. metsissä ja maaseututaajamien viheralueilla sekä pienluontokohteita säästämällä. Hankkeessa etsitään ja luodaan pilotti- ja esimerkkikohteita mahdollisimman moneen Etelä-Karjalan kuntaan. Toimenpiteitä toteutetaan myös ostopalveluina kilpailutussäädösten mukaisesti, jolloin paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111948

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
avfall
energieffektivitet
klimatförändring
miljö
resurseffektivitet
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt