Projekt
Utvecklingsprojekt - 111948

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Imatran kaupunki

01.03.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa muutetaan Etelä-Karjalan maaseutua toiminnoiltaan nykyistä ilmastoystävällisemmäksi. Siinä etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi muillekin malliksi jaettavaksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan syntymisen lisäämään maaseudun elinvoimaa. Hankkeen vaiheista tiedotetaan aktiivisesti. Vapaaehtoisia perheitä ja asukkaita etsitään maaseudun ilmastoedelläkävijöiksi, jotka etsivät ja ottavat käyttöön ilmastoa huomioivia elintapoja ja arjen käytäntöjä. Näin saadaan malleja vähähiiliseen asumiseen maaseudulla. Hankkeessa tuodaan käytäntöön uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinko-, tuuli- ja maalämmön sekä erilaisten biomassojen hyödyntämisestä energiantuotannossa pienimuotoisesti. Erityisesti maatiloille soveltuvien bioreaktorien käyttöönottoa edistetään. Hankkeessa etsitään esim. kylätaloja, joiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Myös hukkalämmön talteen ottamisesta luodaan hyviä esimerkkejä. Liikenteessä pyritään siihen, että maaseudulla otetaan käyttöön uusiutuvilla energialla kulkevia liikennevälineitä ja maaseututaajamiinkin saadaan sähköautojen latauspisteitä. Maaseudun tarpeisiin soveltuvaa yhteis- ja kimppaliikennöintiä kehitetään siten, että maaseutuasukkaan hiilijalanjälki pienenee. Myös materiaalin parempi hyödyntäminen, kierrätys ja yhteiskäyttö ovat osa hankkeen ilmastotyötä. Hankkeessa haetaan käytännön keinoja hiilinielujen lisäämiseen maaseudulla mm. metsissä ja maaseututaajamien viheralueilla sekä pienluontokohteita säästämällä. Hankkeessa etsitään ja luodaan pilotti- ja esimerkkikohteita mahdollisimman moneen Etelä-Karjalan kuntaan. Toimenpiteitä toteutetaan myös ostopalveluina kilpailutussäädösten mukaisesti, jolloin paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

111948

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner