Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 97118

Hirvelän satamahanke

Kouvolan kaupunki

29.03.2019 - 30.11.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hirvelän satama-aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkilaisten kotivenesatamaksi sekä huoltolaiturin palvele-maan venesataman veneitä sekä vierasveneitä: - Hankkeessa rakennetaan uusi huoltolaituri, mikä mahdollistaa veneilijöiden kiinnittymisen laituriin huoltotoimenpiteitä varten mm. vesipiste, pilssivesien- ja septitankkien tyhjennys. Huoltolaiturin yhteyteen rakennetaan uusi veneenlaskupaikka. Huoltolaituri mahdollistaa myös laivojen ja isompien retkiveneiden laskun- ja noston ajoneuvonosturilla vedestä. - Hankkeessa rakennetaan viisi kelluvaa laituria vuokrakäyttöön. Laitureihin tulee aisa- ja poijupaikkoja. Kelluvia laitureita varten rakennetaan rantarakenteet ja ruopataan ja täytetään satama-allasta. - Nykyiset pienveneiden paikat 30 kpl poistetaan. - Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi katuyhteys ja kunnallistekniikka satama-alueelle, nykyinen tieyhteys muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. - Hankealueelle sijoitetaan erilaisia venesatamatoimintoja mm. veneiden huoltoa ja talvisäilytystä sekä veneilyyn liittyviä muita palveluita. - Kouvolan kaupungin omistamaa venereittiä Pyhäjärven venereittiä jatketaan Pilkanmaan venerannasta Hirvelän satamaan, Virtakiven Venerannan satamaan ja Virtakiven Saunan rantaan 1,8 metriä syvänä väylänä. Kohderyhmät: - Kaupungin asuminen ja ympäristö toimialue - Julkiset elinkeinokehittäjät - Palveluntuottajat (yritykset, kolmas sektori) - Veneilijät ja matkailijat - Asukkaat Tavoitteet: Hirvelän satamahanke liittyy Kimolan kanavaan ja Pyhäjärven venereittien kehittämiseen ja satamahankkeen, tavoitteena on luoda julkisin voimavaroin edellytyksiä palveluliiketoiminnalle ja matkailuelinkeinolle, jotta nämä pystyvät vastamaan kasvavaan matkailupalvelujen kysyntään tarjontaa lisäämällä, ja siten luoda pohjaa yksityisen sektorin kiinnostukselle ja investoinneille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

97118

Startdatum

29.03.2019

Slutdatum

30.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner