Hanke
Utvecklingsprojekt - 145293

Historik för Gumbostrand-Västerskogen

Gumbostrandin-Västerskogenin kyläyhdistys ry Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Det allmännyttiga syftet med vår ansökan är att dokumentera vår hembygd Gumbostrand-Vesterskogens historia (ca. 100 år bakåt) för kommande generationer. Med en bok om kusten och skärgården i sydvästra Sibbo vill vi berätta om naturen, livet och näringarna i vår hembygd för både ortsbor och besökare. Det beviljade bidraget används för att både sammanfatta och utöka det existerande materialet (fotografier, inspelade kassetter, intervjuer och arkivmaterial) samt för att slutföra själva skrivandet av boken som honorar för en författare, bokens ombrytning och tryck. Byföreningens styrelse har fått in fyra anbud inom utsatt tid. Anbuden varierar mellan 5 000 € och 48 100 €, de billigaste anbudet är antagligen för lågt för att få boken färdigt skriven och den dyraste är allt för dyr. Styrelsen har beslutat att ännu förhandla med de potentiella författaren och väntar på att få beslutet för understödets storlek före slutliga beslutet av skribenten görs.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145293

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt