Projekt
Utvecklingsprojekt - 80804

Hitis lever – utveckling av Hitis byainfo

Hitis kyrkoby byaförening rf

30.09.2018 - 05.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Specifikt för detta projekt som är 8 månader långt, gäller att söka samarbetspartners för en fortsatt utveckling av byainfoverksamheten. På lång sikt är byaföreningens viktigaste strävan att öka inflyttningen till öarna, säkra att byskolan får vara kvar och förbättra / skapa ny service för invånarna. Hitis by behöver en servicepunkt som är så etablerad att den faktiskt fungerar som informationskanal i konkretin; att både den som vill delge information och de som söker efter den har tillgång till ett smidigt fungerade och centraliserat system. Målet är att åstadkomma en sådan här tjänst som en kontinuerligt existerande knutpunkt i byn. Målet är också att denna service skulle finnas till med lika omfattande öppettider på vintern, för ortsborna, som för semesterfirarna och turisterna på sommaren. Vi vill att servicepunkten blir ett strå till stacken då föreningen jobbar med frågor kring inflyttning och olika åtgärder som kan göras för att hålla byarna vid liv, som är den av de största enskilda utmaningar som byaföreningen i dags dato jobbar med. Funktioner som byainfon fyller: - Stöder den sociala miljön genom att vara en samlingsplats för bybor året om - Erbjuder tekniskt stöd i vardagen åt den åldersstigande befolkningen. - Hjälp med telefon, dator och distansuppkoppling, tex för hälsovårdstjänster, kommunal och statlig service mm, vilka förhoppningsvis blir tillgängliga i större utsträckning i framtiden, inte bara för de äldre utan alla som har behov att t.ex delta i ett möte på fastlandet men inte kan pga färjornas tidtabeller. - Blir en centraliserad punkt där all sorts samhällelig information samlas, ju djupare etablerad i medvetandet på både levererare och mottagare av information, desto bättre.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

80804

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

05.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner