Hanke
Utvecklingsprojekt - 185774

Hitpointti

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry

31.03.2022 - 29.06.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoitus on luoda 16-23 vuotiaiden nuorten ryhmä, jossa pelaamisesta kiinnostuneet nuoret Jyvässeudun maaseutualueelta pääsevät pelikehitysvalmennukseen. Hankkeessa nuoret saavat ympärilleen yhteisön, jossa ollaan kiinnostuneita samoista asioista. Samanhenkiseen ryhmään kuuluminen pienentää syrjäytymisen riskiä. Hanke toimii kansainvälisessä yhteistyössä itävaltalaisten ja japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa opetellaan pelikehitystä sekä itsenäisesti, että ryhmässä. Toiminta toteutetaan klubitoimintana, joka toteutetaan enimmäkseen etäyhteyksin. Näin kauemmaltakin maaseudulta voidaan osallistua toimintaan mukaan sekä varmistamme toiminnan onnistumisen myös Covid-19 aiheuttaman pandemian aikana. Ryhmälle luodaan Discord-serveri, johon luodaan yhdessä peleistä ja pelikehityksestä kiinnostuneiden verkosto. Hankkeessa opetetaan nuorille pelinkehitystä ja taidot opittuaan, luodaan nuorille kansainvälisiä pienryhmiä mobiilipelien tekoon. Hankkeessa järjestetään yhteistoimintaa kansainvälisten partnereiden kanssa niin nuorisovaihtojen, yhteisten peliprojektien kuin myös Game Jamien muodoissa. Hankkeessa tehdään oppilaitos- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteenamme on, että hanke auttaa nuoria rakentamaan tulevaisuuden suunnitelmia myös opiskelun ja työn näkökulmasta. Yrittäjyyden vaihtoehtoa tulevaisuuden työllistäjänä tuodaan hankkeeseen mukaan myös 4H-yrittäjyyden kautta. Kansainvälisellä hanketoiminnalla tavoittelemme oppia muiden maiden hyväksi havaituista pelinkehitysmenetelmistä. Kansainvälinen toiminta parantaa nuorten kulttuurista ymmärrystä sekä sosiaalisia taitoja. Hanke tarjoaa turvallisen ympäristön harjoittaa sosiaalisia- ja kielitaitoja. Hanke opettaa nuorille, kuinka he pystyvät kansainvälistymään sekä luomaan uusia ystävyyssuhteita ilman matkustamista, luontoa säästäen. Kansainvälistymisen kautta nuorten itsevarmuus kasvaa. Hankkeen osallistujista kasvaa työelämään valmiimpia, vastuullisempia ja aktiivisempia Euroopan kansalaisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

185774

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

datateknik
digitalisering
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt