Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156978

Hiukan rantarakennus

Sotkamon kunta

01.09.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vuokatin kehittämisen rinnalla on tärkeää viedä eteenpäin Sotkamon keskustaajaman kehittämistä. Molempien taajamien omat palvelut ja toimintaympäristö tukevat toisiaan vahvistaen Sotkamon alueen kokonaisvaltaista vetovoimaa. Hiukka muodostaa monipuolisen kokonaisuuden matkailu-, ulkoilu- ja urheilualueena, jota tulee pystyä hyödyntämään nykyistä enemmän. Hiukan maisemallista arvoa ympäröivine vesistöalueineen ei hyödynnetä riittävissä määrin. Vuonna 2017 toteutetussa Hiukan alueen kehittäminen -esiselvityshankkeessa on kartoitettu mahdollisuudet kehittää Hiukan alueesta Vuokatin matkailua ja Sotkamon keskustan elinvoimaisuutta lisäävää toimintaa. Hiukan alueen kehittäminen liittyy Sotkamo- Vuokatti Masterplan 2030 -strategian edistämiin ja käytännön toteuttamiseen. Lisäksi Hiukan alueen kehittäminen tukee Sotkamon kuntastrategiaa, Kainuun matkailustrategiaa sekä Kainuun maakuntaohjelmaa. Tällä hankkeella turvataan jatkossakin urheilun ja liikunnan toimintaedellytykset Hiukassa ja tehdään olosuhteisiin olennainen parannus. Haettavassa hankkeessa rakennetaan uusi rantarakennus Hiukkaan, joka palvelee yleisesti niin ikään stadionin käyttöä sekä Hiukan rannan käyttöä, kuin myös muuta tarpeen mukaista käyttöä. Uusi rantarakennus pitää sisällään nykyaikaiset monitoimi-, pukuhuone-, wc- ja suihkutilat, jotka ovat monipuolisesti eri käyttäjäryhmien käytössä. Nykyinen rantarakennus on jo elinkaarensa päässä ja se puretaan, koska rakennus ei palvele enää kasvavia käyttötarpeita. Sotkamon kunta on varaa vuoden 2021 talousarvioon sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaan määrärahat sekä stadionin uusimiseen että rantarakennuksen toteuttamiseen. Sotkamon kunnalla on parhaillaan käynnissä Sotkamon kirkonkylän masterplan -hanke, jossa Hiukan alueen kehittäminen huomioidaan ml. rakennettava uusi rantarakennus. Kyseessä olevan rantarakennuksen viereen on suunneilla toinen rakennus, jossa on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa (esim. ravintola, ulkoiluvälineiden vuokraus).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

156978

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner